Zjawisko przyrodnicze jakim jest wpływ wilgoci na przyrodę znane jest badaczom od dawna. Na nadmiar wilgoci lub jej brak reagują rośliny i zwierzęta. Pierwsze pomiary powietrza pod kątem zawartości w nim wilgoci dokonywano już w XV w. badając proces gęstnienia pary wodnej w powietrzu. Przełomu w badaniach dokonał nie kto inny, jak słynny na całym świecie malarz i badacz przyrody – Leonardo da Vinci.

Higrometr jako narzędzie pomiaru wilgoci

higrometr

Pierwszy higrometr skonstruował Leonardo da Vinci, a podstawowa wersja tego urządzenia, jakie znane jest dzisiaj powstała w XVIIIw. Higrometr wykorzystuje się do pomiaru wilgotności względnej powietrza oraz pary wodnej w określonym środowisku. Kontrolę wilgoci przeprowadza się zawsze wtedy, gdy dane środowisko powinno charakteryzować się suchym albo wilgotnym powietrzem.

Wykorzystanie higrometrów

Współczesne higrometry przystosowane są do pomiaru wielu różnych parametrów jednocześnie, powiązanych z wyznaczaniem wilgotności powietrza. Przede wszystkim można nimi zmierzyć: wilgotność powietrza – RH podawaną w procentach, wartość ta wskazuje proporcje masy pary wodnej w danej objętości powietrza w stosunku do masy pary nasycającej tę objętość w takiej samej temperaturze wilgotność bezwzględną – dv, podawaną w gramach, wartość ta określa masę pary wodnej w 1 m3 wilgotność właściwą – r, podawaną w gramach, określająca masę pary znajdującą się w 1 kg powietrza temperaturę punktu rosy – Td, podawaną w stopniach Celsjusza, wartość ta określa temperaturę, w której następuje skraplanie się pary wodnej znajdującej się w powietrzu

 Zastosowanie higrometrów

Wilgotność powietrza wpływa na wiele aspektów naszego otoczenia. Od wilgoci zależy prawidłowy wzrost roślin, ale też samopoczucie człowieka. Niewłaściwa wilgotność może zniszczyć produkty spożywcze na każdą skalę, ale też zawartość archiwów, laboratoriów czy muzeów. To m.in. dlatego higrometry są tak ważnym urządzeniem w codziennym funkcjonowaniu wielu instytucji, ale też sprawdzają się w domach określając optymalną wilgotność względną powietrza najkorzystniejszą dla człowieka, która powinna oscylować w przedziale od 40% do 60% RH.